Karin's Spaniaservice - Leiebetingelser

Avbestilling

Avbestilling må skje skriftlig via e-post eller brev.

Avbestillingsgebyr er på 25 % av total leiepris når avbestillingen skjer før første innbetaling og leiligheten er booket i minimum 2 uker før første innbetaling av 50 % er foretatt.

Ved avbestilling i perioden fra første innbetaling som er 10 dager etter bestilling og inntil 90 dager før avtalt leieforhold starter beholder vi 50 % av forskuddsleien.

Ved avbestilling senere enn 90 dager før avtalt leieforhold starter beholder vi hele forskuddsbetalingen. D.V.S. 50 % av leien,men med unntak dersom leietager ønsker å betale hele leien innen 10 dager fra faktureringsdato, gjelder regelen for 30 dager og ingen tilbakebetaling ved avbestilling. Ved avbestilling 30 dager før avtalt leieforhold starter beholder vi hele leien.

Depositum

Ved korttidsleie 150,00 euro og ved langtidsleie 250,00 euro. Depositum innbetales ved ankomst i Spania. Depositumet tilbakebetales etter at boligen er besiktiget av KS ved avreise.

Betalingsbetingelser

Når bestilling er mottatt sendes fakturaen i to betalinger, første betaling på 50% av leiebeløpet med betalingsfrist på 10 dager og andre betaling siste 50 % + sluttrengjøring med betalingsfrist 30 dager før leieforholdet starter. Leieavtalen er ikke bindende før KS har mottatt kvittering på innbetaling av første halvdel av leiebeløpet. Kvittering sendes på mail til KS. Når siste halvdel er innbetalt skal også denne kvitteringen sendes til oss.
 

Fremmøte ved leiestart

Utlevering av nøkler skjer etter avtale med våre representanter på stedet.

Husk å ta kontakt med oss senest 14 dager før ankomst for avtale om utlevering av nøkler.

 

Klager/reklamasjoner

Eventuelle klager/reklamasjoner på feriehuset må uten ugrunnet opphold meldes til KS.

Dersom den leide boligen ikke kan benyttes på grunn av forhold som ikke kan lastes KS, kan leietagere bli overført til en annen tilsvarende feriebolig, uten økonomisk kompensasjon. Eventuelt krav om økonomisk kompensasjon i slike tilfeller må leietaker rette mot eier av ferieboligen.

KS ansvar

KS formidler utleie av private boliger mellom huseier og leietaker, og er følgelig ikke eier av noen av boligene. KS er ikke ansvarlig for plutselig oppståtte skader på boligen eller på inventar og utstyr. Dette kan være følger av naturkatastrofer, vannskader, strømbrudd, innbrudd eller lignende. Dersom slike forhold skulle forårsake at ferieboligen ikke kan nyttes, vil KS bistå med å skaffe ny bolig av tilsvarende standard. I noen boliger er det angitt at det er tilgang til nordiske tv-kanaler. Siden det ofte skjer tekniske endringer som er utenfor vår kontroll, og som medfører at disse kanalene faller ut eller at kvaliteten er dårlig, fraskriver vi oss ansvaret for at dette tilbudet er til stede selv om det er oppført i info om boligen.

Siden mange av boligene ligger i områder hvor det fortsatt er utbygging, kan vi ikke garantere at det ikke er bygningsarbeider i nærheten.

Leietakers ansvar

Leietaker er ansvarlig for inventar og utstyr i og ved feriehuset. Leietaker er ansvarlig for skader som skjer i leieperioden. Ved eventuelle skader skal leietaker umiddelbart melde fra til KS. Sluttrengjøring er obligatorisk og inkluderer vask av sengetøy og håndklær, men ikke dekketøy. Det er også mulig å avtale rengjøring i leieperioden. Siden disse ferieboligene ligger i boligstrøk med en blanding av fastboende og feriegjester må leietakere ta spesielt hensyn til naboene. Leietaker plikter for øvrig å følge spesielle regler som huseier eventuelt har fastsatt. Slike regler vil eventuelt framgå av beskrivelsen av boligen.
 

Nøkler

Nøklene skal leveres til en av våre representanter senest kl. 12.00 på avreisedagen.

Etter nærmere avtale kan dette tidspunktet reguleres noe i forhold til flyavganger etc.
 

Huskeliste

Servicekontoret i Norge, tlf.: 0047649528 Karin eller 0034 602 506 710 Jackie/Lee

Avtale om innsjekkingstid må mailes karin@spaniaservice.com 14 dager før.


Husk - under oppholdet:

Pass på verdisaker, ikke la penger/smykker/lommebøker ligge synlige

Lås hoveddøren dersom dere oppholder dere på den andre siden av terrassen og omvendt

Sett alltid på alarm/steng gitter når dere forlater boligen også ved korte fravær

Sett alltid på alarm (dersom det er mulig)/steng gitter om natten

Pass på lommebøkene/veskene når dere er ute, for eksempel på marked

Det er promillegrenser og fartsgrenser i Spania også !

Bruk solbeskyttelse. Kjedelig å få ødelagt halve ferien på grunn av forbrenning

Ta en tur innover i landet. Costa Blanca er ikke bare sol og strand

Ta hensyn til naboene, husk at dere bor i områder med fastboende som kanskje skal på jobb om morgenen

Ta vare på boligen. Du bor i en privatbolig, ikke på et leilighetshotell

Eieren blir veldig glad dersom du vanner blomster og planter mens du bruker boligen

Ikke stress. Synes du ikke du får med deg alt, bestill nytt opphold neste år!

 

 Vi i Karin's Spaniaservice ønsker dere en riktig god ferie!